Vi er lokalisert sør-øst for Norge et lite sted som heter Årnes. Vi er så heldige å ha en liten gård i idylliske omgivelser nær elva, "Glomma". Et vakkert sted til å gå turer og trene hundene.

We are located in south-east of Norway in a little place called Årnes. We are so lucky to have a little farm with idyllic surroundings close to the river, "Glomma". A beautiful place to walk and train the dogs.

 

Hjemmet vårt er et familiehjem hvor våre Pommer lever som medlemmer av familien. Vi avler en sjelden gang, og aldri for kommersiell vinning. Vi tar sikte på å avle frem sunne og veltilpassede valper, med typisk eksteriør for rasen.

Our house is a family home where our Poms live as members of the family. We breed very occasionally and never for commercial gain. We aim to breed healty, well-adjusted puppies, with typical exterior for the breed.

Jeg vokste opp med Pomeranian og den første fikk vi hjem i 1978. Dette er et bilde av meg og min første Pomme :)

I grew up with Pomeranians and the first came to our house in 1978. This is a picture of me and my first one :)

 

Selv om jeg senere har hatt andre raser, savnet jeg de små, tøffe hundene, da de ikke tar mye plass, og kan inkluderes i nesten alt du gjør. Så i 2003 fikk jeg min neste, og vi har nå fem av dem i vår familie.

Even though I later had other breeds, I missed the little, tough ones, as they didn't take much place, and can be included in almost everything you do. So in 2003 I got my next one and we have now 5 of them in our family.

 

I 2007 startet jeg med å stille ut mine hunder, og i 2009 hadde jeg mitt første kull.

In 2007 I started to show my dogs, and in 2009 I had my first litter.